Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věštění ze dna čajového šálku

11. 4. 2007


Jak na věštění?
V podstatě máte dvě možnosti. Buď to může být obyčejné kafe (s lógrem), nebo čaj (nedrcený a sypaný). Postup, jak se dostanete k té správné věštící sedlině, je společný. Budoucnost můžete vykládat sobě, ale taky komukoli jinému, s kým budete popíjet.

1. Šálek nesmí být úzký ani vysoký a uvnitř pestrobarevný.

2. Obsah šálku musíte dopít, až na pár kapek na dně. Pak vezmete šálek do dvou prstů, jemně s ním zleva doprava zakroužíte a pak ho rychle, ale opatrně překlopíte na podšálek.

3. Dvě-tři minuty počkejte, než všechna voda steče a sedlina trochu vyschne. Pak vezměte šálek za ouško a obraťte ho zas opatrně zpátky. Od téhle chvíle s ním musíte pohybovat co nejmíň, aby se vytvořené mapy neslily zpátky.

NEBO

Čtení (věštění) z šálku na čaj (taseografie) má svůj počátek pravděpodobně ve starověké Číně. Číňané totiž předvídali budoucnost z úkazů na vnitřní straně zvonů, a když obrátili svoje šálky na čaj, které byly bez ouška - tyto jim zvony silně připomínaly. Takto začaly být šálky spojovány s věštěním ze zvonů a vzory, které vytvářely čajové lístky uvnitř šálků, se staly velmi důležitým prvkem při věštění budoucnosti.Pokud nejste zrovna příznivci čaje, můžete klidně věštit ze sedliny černé kávy nebo z usazeniny vína, které zůstalo ve sklenici. Ve středověku se také lilo olovo nebo cín do vody a předmětem věštby byl výsledný tvar. Bezpečnější a jednodušší alternativou bylo také lití vosku.Šálky na čaj, které se používají v taseografii, by měly být nahoře široké a stěny by se měly svažovat. Vnitřní povrch by měl být hladký, bez jakýchkoli ozdob a jeho barva by měla být bílá nebo velmi světlá. Čaj sám o sobě by měl obsahovat velké listy a pokud možno co nejméně čajového "prachu". Šálek by se měl čajem naplnit bez toho, že by bylo použito sítko. Je velmi důležité aby osoba, jíž se bude věštit, šálek čaje skutečně vypila, a aby ponechala na dně jen tolik čaje, kolik je zapotřebí k zamíchání čajových lístků. Pak tato osoba uchopí šálek za ouško levou rukou, listy zatočí ve směru hodinových ručiček a to 3x a snaží se přitom, aby čaj, který v šálku zůstal, dosahoval až po okraj šálku. Potom šálek obrátí na podšálek a nechá čaj odtéct, přitom počítá do sedmi.


(Pokud dáte přednost šálku černé kávy, nápoj rovněž vypijete téměř do dna, zakroužíte jím, abyste usazeninu promíchali se zbytkem kávy a šálek obrátíte na podšálek nebo bílí talířek. Talířkem zatočíte ve směru hodinových ručiček tak, že zbytek kávy přeteče přes okraj, usazenina se rozloží po celé ploše a vytvoří různé vzory. Rozeznávání a čtení symbolů je stejné jako je tomu u čajových lístků.)Nyní obraťte šálek do normální polohy a budete ho držet tak, aby bylo ouško směrem k vám a začnete s věštěním. Nejdříve byste měli zhodnotit celkový vzhled šálku. Velké množství listů naznačuje bohatý a plný život, listy málo rozložené naznačují disciplinovanou a systematickou mysl. Všimněte si rovněž symbolu, který převažuje, protože jen tak budete moci dospět k závěrům, zda převažuje štěstí nebo smůla. Potom pokračujte s podobným čtením jednotlivých symbolů. Ouško šálku reprezentuje tazatele a symboly, které se objevují blízko ouška naznačují, že se něco stane v blízkosti domova tazatele. Symboly, které ukazují směrem k oušku znamenají, že se něco blíží a naopak, které míří obráceným směrem znamenají, že něco odchází, mizí. Někteří věštci tvrdí, že symboly, které jsou nalevo od ouška znamenají události minulé, zatímco budoucnost se zjevuje vpravo od ouška. Jako ukazatel času se používá nejčastěji vertikální pozice s tím, že situace, které nastávají v přítomnosti nebo mají nastat v blízké budoucnosti, jsou u okraje šálku, zatímco ty, které se vztahují k vzdálenější době, se zjevují u dna. Skutečné dno šálku se považuje za nešťastné a znamená smůlu.Nezapomeňte rovněž vzít v úvahu velikost, proporce a položení, ale také výraznost (jasnost) jednotlivých symbolů v jejich vzájemném vztahu. Musí jít o celkovou kombinaci všech znaků. Znaky nesmějí být čteny odděleně a interpretovány izolovaně. Stejně jako u ostatních druhů věštění, musí být výsledek komplexní a zahrnovat všechny pozorované věci, nesmí jít jen o interpretaci jednotlivých ze souvislosti vytržených prvků. Nenechte se odradit tím, že při prvním pokusu neshledáte symboly dosti jasné a výrazné a že budete mít potíže je interpretovat. Říká se, že pokud dáte fantazii volný průchod, pokud ponecháte instinktům a vaší představivosti volné pole působnosti, praxe a zkušenosti vás nenechají na holičkách a velmi brzy zvýšíte svoji schopnost prohlédnout znamení, která uvidíte.

A

Aligátor zrada, nehoda

Anděl - dobré zprávy

Auto - příznivý osud

C

Cesmína - důležité zjevení v zimě

Cimbál - neupřímná láska

Č

Čajník - schůze výboru

Čára - rozvětvená"- rozhodnutí, které bude třeba učinit

Čáry - jasné a přímé - progres, cesty; vlnité - nejistota, zklamání; svažující se - neúspěch v podnikání

Čepice - před vámi stojí problémy, buďte opatrní

Čerpadlo - šlechetnost, štědrost

Červi - skandál

Čísla - udávají časovou stupnici, počet dní předtím, než dojde k události

Čln - návštěva přítele, bezpečné útočiště

Čtverec - symbol ochrany, pohodlí a míru; může zname-nat i omezení a neúspěchy

D

Dalekohled - dobrodružství

Ďábel - negativní (ďábelské) vlivy

Dělo - novinky týkající se vojáka nebo státního zaměst-nance

Deštník - úzkosti, potřeba ochrany; byl-li otevřený -ochrana nalezena, je-li zavřený - ochrana odmítnuta

Dítě - řada malých starostí

Dobytek- prosperita

Dopis - novinky; blízko teček - novinky ohledně peněz

Doutník - noví přátelé

Drak (pohádkový) - nepředvídané změny, problémy

Dráp - skrytý nepřítel

Dravec (i papírový drak) - splnění přání, neriskujte, skandál

Dub - příznivý osud

Dudy - zklamání

Duha - štěstí, prosperita

Dům - bezpečí

Dveře - divné zjevení (událost)

Dýka - impulzivnost, před vámi nebezpečí, nepřátelé kují pikle

Džbán - získání na důležitosti, dobré zdraví

F

Fazole - chudoba

Fontána - úspěch a štěstí v budoucnu

H

Had - nenávist, nepřítel

Harfa - harmonie v lásce

Havran - špatné zprávy

Hlava - nové příležitosti

Hmyz - menší, brzy překonané problémy

Hnízdo (ptačí) - domácí harmonie, láska

Hodiny - vyvarujte se zpoždění, myslete na budoucnost, uzdravení se z nemoci

Holub - sedící - zlepšení obchodů; letící - důležité zprávy

Holubice - příznivý osud

Hora - překážka, vysoké ambice

Houba - růst, nezdary. Blízko ouška - domov na venkově.

Housle - egoismus

Hrábě - musíte mít systém

Hrad - finanční zisk prostřednictvím manželství; silná povaha, která se stává silnou (výraznou) osobností

Hrnec - služba společnosti

Hrozny - štěstí

Hruška - pohodlí, finanční zajištění

Hřeben - klam, falešný přítel

Hřebík - zlomyslnost, nespravedlnost, ostrá bolest

Hudba - příznivý osud

Hůl - vycházková návštěvník

Husy - inovace, neočekávaní návštěvníci

Hvězda - zdraví, štěstí. Pěticípá - šťastný osud; osmicípá - nehody, převraty; pět hvězd pohromadě -úspěch, ale bez štěstí; sedm hvězd pohromadě - zármutek, žal

CH

Chléb - neplýtvejte

Chobotnice - nebezpečí

Chodidlo - šťastný osud

Chrt - šťastný osud

J

Jablko - úspěchy v podnikání

Jachta - radost

Jedle - úspěch v oblasti umění; čím vyšší strom, tím větší úspěch

Jednorožec - tajný sňatek Jehla obdiv

Jelen - hádka, rozpor

Jeptiška - karanténa

Jestřáb - náhlé nebezpečí, žárlivost

Jetel - prosperita

Jezdec - spěšné zprávy

Jho být ovládán

K

Kabát - rozchod, konec přátelství

Kachna - peníze přicházejí

Kalamář - dopis

Kalíšek na vejce - nebezpečí mizí

Kapradina - neloajálnost, nedůvěryhodný milenec

Kapusta- žárlivost způsobuje problémy v zaměstnání

Kára - úspěch v podnikání

Keř - noví přátelé, nové příležitosti

Kladivo - překonání překážek, neklid, nepříjemná práce

Klášter - zbavení se obav

Klec - návrh

Klec - ptačí překážky, hádky

Klenba - cesta do ciziny, svatba

Klíč - nové příležitosti, otevřené dveře; zkřížené klíče u dna šálku - loupež

Klíčová dírka - pozor na nemístnou zvědavost

Klobouk - nové zaměstnání a změna. Rozbitý, pokroucený - pravděpodobný neúspěch; na dně šálku -rival; na straně šálku - diplomacie

Klokan - harmonie domova

Kniha - otevřená - očekávejte právní kroky, úspěch v budoucnosti; zavřená - zpoždění, problémy se studiem

Kobylka - luční zprávy od zcestovalého přítele

Kočár - svatba

Kočka - hádka, zrada, falešný přítel

Kolečka (trakař) - setkání se starým přítelem

Kolo - celé - štěstí, zasloužený úspěch; rozbité -zklamání; blízko okraje šálku - nečekané peníze Kometa nečekaný návštěvník

Komín - skrytá rizika

Kompas - cestování, změna zaměstnání

Konvice - na kávu lehčí nemoc

Kopec překážky, neúspěchy

Korouhev - větrná potíže, nerozhodnost

Koruna- čest, úspěch, splněné přání, dědictví

Kosa - nebezpečí

Kost - vidlicová, ptačí splnění přání

Kostel - slavnost, nečekané peníze

Kostra - ztráta peněz, nemoc

Koš - prázdný - problémy s penězi; plný - dárek; blízko ouška - dítě; téměř nahoře na šálku - majetek; plný květin - společenský úspěch; obklopený tečkami - na cestě k vám jsou nečekané peníze

Koště - malé problémy zmizí, falešný přítel

Kotlík - lehčí nemoc. U ouška - domácí ráj; u dna nebo na něm - domácí rozepře

Kotva - nahoře na šálku - úspěch v podnikání a lásce; uprostřed - výnosný výlet (cesta, plavba); na dně šálku -společenský úspěch; nejasná - připravte se na těžkosti

Kovadlina - vědomé úsilí (snaha)

Koza - nepřátelé hrozí, zpráva od námořníka

Krab - nepřítel

Krabice otevřená - problémy s láskou vyřešeny; zavřená - ztracené opět nalezeno

Král - mocný spojenec

Králík - nesmělost, ostýchavost, buďte odvážní Kruh úspěch, svatba. S tečkou - dítě; s krátkými čára-mi poblíž - v úsilí stojí překážky

Krysa - zrada

Křídla - zprávy

Kříž - oběť, problém, nemoc. Uvnitř čtverce - problém odvrácen; dva kříže - dlouhověkost; tři kříže - velký úspěch

Křtitelnice - narození

Kufr - dlouhá cesta, osudové rozhodnutí

Kukátko - divadelní hádka, ztráta přítele

Kůň pádící - dobré zprávy od milence; jen hlava -láska (romance)

Květina - splněné přání

Kytara - štěstí v lásce

Kytice - láska a štěstí

L

Labuť - hladký postup, spokojený život

Láhev - jedna - radost; několik - nemoc

Lampa - u ouška - peníze; u okraje šálku - oslava; na boku - osobní ztráta; na dně - odložená společenská událost; dvě lampy - dvě manželství

Lázeň - zklamání

Ledovec - nebezpečí

Leopard - zprávy o cestě

Letadlo - náhlá cesta ne bez nebezpečí. Může znamenat zklamání. Rozbité - nehoda.

Lev - vlivní přátelé

Límec - závislost na jiných, pokud jde o úspěch a štěstí

List - prosperita, příznivý osud

Liška - zrádný přítel

Loď - úspěšná cesta (výlet)

Lopatka - na smetí divné zprávy o kamarádovi

Louskáček - těžkosti mizí

Luk, - luk a šíp pomluvy, skandál

Lžíce - štědrost

M

Maják - hrozící nebezpečí odvráceno, úspěch prostřed-nictvím přítele

Maska - klam, podvod

Meč - zklamání, hádky

Medaile - odměna

Medvěd - čelem k oušku - iracionální rozhodnutí zapříčiní problémy; čelem od ouška - cesta

Měchy - plány se setkají s neúspěchy

Měsíc - v úplňku - milostné dobrodružství; v první čtvrti - nové projekty; v poslední čtvrti - štěstí upadá; nejasný - deprese; obklopený tečkami - sňatek pro peníze

Míč - osoba, mající co do činění se sportem nebo vrtkavé štěstí ve vašem životě Mince splacení dluhu

Mísa (jídlo) - domácí hádka

Mlýn - větrný úspěch v podnikání spíš díky tvrdé práci, než pronikavosti ducha

Mořská panna - pokušení, nabídka, která není tím, čím se jeví být

Most - příležitost k úspěchu

Motor - zprávy o cestě

Motyka (motyčka) - tvrdá práce vedoucí k úspěchu

Motýl - frivolnost, těkavost; obklopený tečkami - úbytek peněž

Moucha - domácí neshody (podrážděnost); čím více much, tím více malicherných problémů

Mraky - před vámi problémy; tečky kolem - problémy s penězi

Mravenec - úspěch díky píli

Muž - u ouška - návštěvník; jasný a zřetelný -tmavovlasý návštěvník; nejasný - blonďák; s nataženýma rukama - přinášející dary

N

Náhrdelník - celý - obdivovatelé; rozbitý - konec vztahu

Náprstek - domácí změny

Náramek - hrozící sňatek

Nárazník- pozor na osoby, které nemáte rádi

Narcis - velké štěstí

Náušnice - nedorozumění

Netopýr - falešní přátelé, cesta končící zklamáním

Nůž - rozbité vztahy. U ouška - rozvod; na dně - soudní pře; zkřížené nože - hádky

Nůžky - domácí hádky, rozchod

O

Obálka - dobré zprávy Obličej jeden - změna, neúspěch; několik - večírek

Oblouk - špatné zdraví, nehody

Oheň - úspěch, vyhněte se ukvapeným reakcím

Ohniště - záležitosti spojené s vaším domovem

Okno - otevřené - štěstí prostřednictvím přítele; zavřené - zklamání prostřednictvím přítele

Oko - překonání těžkostí, dávejte pozor Ovoce prosperita

Opice - lichotník přinášející spoušť Orel změna k lepšímu

Osel - buďte trpěliví a optimističtí

Otazník - váhání, opatrnost Ovce štěstí

P

Padák - únik z nebezpečí

Palma - úspěch, čest, štěstí v lásce

Památník - trvalé štěstí

Pánvička - úzkosti, muka

Papoušek - skandál, výlet

Papoušek - kakadu problém mezi přáteli

Páv s roztaženým ocasem - bohatství, půda; obklopen tečkami - život v luxusu; vedle prstýnku - bohatý sňatek

Pavouk - rozhodnutý a vytrvalý, tajnůstkářský, peníze přicházejí

Peněženka - zisk; na dně šálku - ztráta

Pepřenka - tajemství přinášející problémy

Pero (peří) - nestabilita, nesoustředěnost

Pes - dobří přátelé; běží-li - dobré zprávy, šťastná setkání; na dně šálku - přítel v nesnázích Pěst hádka

Pětiúhelník - intelektuální rovnováha

Pila - rušící element z venku

Pilíř - přítel, který pomůže

Pistole -nebezpečí

Plazi- zrádný nepřítel

Plot - omezení aktivit, drobnější neúspěchy, v budoucnu úspěch

Podkova - štěstí Pohár odměna za úsilí

Pochodeň - obrat k lepšímu

Policista - tajný nepřítel

Polnice - tvrdá práce je nevyhnutelná

Postel -netečnost, lhostejnost

Pouta - před vámi problémy

Prapor - před vámi nebezpečí

Prase -hmotný úspěch přináší problém citový

Profil - nový přítel

Prst - zdůrazňuje symbol, na který ukazuje

Prsten - dokonání. U vrcholu šálku - sňatek; uprostřed -žádost o ruku; u dna - dlouhé zasnoubení; celý prsten -šťastné manželství; rozbitý prsten nebo prsten, vedle kterého leží kříž - zrušení zasnoubení; dva prsteny -plány fungují

Přesýpací - hodiny rozhodnutí, které bude muset být učiněno

Příšera - hrůza

Pštros - cestování

Pták - dobré zprávy

Půlměsíc - problémy, hádky

Pyramida - pevný úspěch

Pytel - před vámi je nastražena past; je-li otevřený -můžete uniknout; zavřený - v pasti uvíznete

R

Rakev - špatné zprávy

Roh - hojnost

Ropucha - pozor na lichotky

Ruka - přátelství

Rukavice - výzva

Růže - popularita

Ryba - tvrdá práce vede k úspěchu, vyhněte se zaujímání postojů

Ř

Řetěz - zasnoubení nebo sňatek

S

Sedmikráska - štěstí v lásce

Sekyra - těžkosti a problémy, které budou překonány

Sestra - zdravotní nemoc

Schody - zlepšení života

Sítˇ - past pro neopatrné

Skály - těžkosti

Sklo - integrita

Slepice - domácí štěstí

Slon - moudrost, síla, stálý úspěch a důvěryhodný přítel

Sloup - postup, úspěch, ale také arogance

Slunce - štěstí, úspěch, moc

Slunečník - nový milenec

Smyčka - impulzivní jednání přinese problémy

Sopka - city se vymkly kontrole Sova pomluva, skandál, neúspěch, Na dně šálku -finanční problém; u ouška - domácí problém.

Spona - (přezka) před vámi zklamání Srdce láska a manželství, důvěryhodný člověk Srp zklamání v lásce

Stan - cestování

Stojan - umělecký úspěch

Strom - změny k lepšímu, naplnění ambice. Obklopený tečkami - vaše štěstí je na venkově.

Stůl - (pracovní) dopis s dobrými zprávami

Stůl - (velký) společenská událost; obklopený tečkami -finanční konference

Sud - večírek

Sup - ztráta, krádež, autorita nepřítele

Svíčka - pomoc od ostatních, snaha a nabytí vědomostí

Š

Šachista - před vámi jsou těžkosti

Šašek - večírek nebo společenská událost. Vyhněte se frivolnosti, bud'te vážní.

Šibenice - společenský neúspěch, nepřátelé zničeni (poraženi )

Šíp - špatné zprávy

T

Tanečník - zklamání

Taxi - zklamání

Tečka (bod) - zdůrazňuje důležitost nejbližšího sym-bolu. Několik teček - peníze.

Telefon - zapomnětlivost způsobuje problémy

Trojlístek - štěstí, přání se stává skutkem

Trojúhelník - něco nečekaného. Vrcholem nahoru -úspěch; směrem dolů - neúspěch.

Trojzubec - úspěch na moři

Trubka - myšlenky, vyřešení problému, mějte otevřené oči a přístupnou mysl

U

Ucho - neočekávané zprávy

Ukazatel - směru soustředí pozornost na symbol, na který ukazuje

ÚI - prosperita

Ulita - dobré zprávy

Umyvadlo - problémy doma, je-li rozbité - velké problémy

Urna - bohatství, štěstí

Ústřice - námluvy (dvoření), získané bohatství

V

Váhy - soudní žaloba. V rovnováze - spravedlnost; v nerovnováze - nespravedlnost

Válec(zahradní) - před vámi problémy

Vázy - přítel, který potřebuje pomoc

Včela - společenský úspěch, dobré zprávy. Blízko ouška - setkání přátel; roj včel - úspěch u diváků (posluchačů)

Vejce - prosperita, úspěch - čím více vajec, tím lépe

Vějíř - flirt, indiskrétnost

Velbloud - užitečné zprávy

Verliba - úspěch v podnikání

Věnec - před vámi je štěstí

Veslo - menší starost, pomoc v nesnázích

Větev - s listy - narození; bez listů - zklamání

Veverka - prosperita po zlých (těžkých) časech

Věž - příležitost, zklamání

Věž kostelní - lehké zpoždění, smůla

Vidle - hádky

Vidlička - falešný přítel, lichotky

Víla - radost a okouzlení

Vlaštovka - rozhodnost, nečekané cesty

Vvlk - žárlivost, sobectví

Vodopády - prosperita

Vosa - problém v lásce

Vřes - šťastný osud

Vývrtka - zvědavost působící problémy

Z

Záclona - tajemství

Zajíc - bojácnost, zprávy o příteli

Zámek (dveří) - překážky, které vám stojí v cestě

Zámek - visací neuzamčený - překvapení; zamčený -varování)

Zástěra - nový přítel

Zebra - zámořská dobrodružství, neklidný (neusazený) život

Zelenina - spokojenost následuje po stavu, kdy jste byli nešťastní

Zvon - neočekávané zprávy. Nahoře v šálku - povýšení; u dna - smutné zprávy; dva zvony - radost; několik zvonů - svatba.

Ž

Žába - úspěch díky změně bydliště nebo zaměstnání; vyhněte se hraní si na příliš důležitého

Žalud - úspěch. Nahoře v šálku - finanční úspěch; uprostřed - dobré zdraví; u dna - zlepšení zdraví nebo finanční

Žebřík - povýšení

Železnice - dlouhá cesta (výlet)

Želva - kritičnost, kritika

Žena - radost

Židle - nečekaný host; obklopená tečkami - vylepšení finanční situace

Žiletka - hádky, rozchody

Žirafa - dříve než něco řeknete, tak to zvažte

Žokej - spekulace

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dfdg234dsfsd

(DaltonWredo, 8. 12. 2021 17:12)

Hello. And Bye.
https://zootovaryvsem.org/

Как играть в мостбет официальный сайт

(ArisoRult, 11. 11. 2021 0:32)

мостбет казино скачать на айфон https://mostbet-wn5.xyz

Зеркало мостбет casino

(ArisoRult, 10. 11. 2021 16:10)

мостбет казино без регистрации https://mostbet-wh8.xyz

как легко отличить паленую эйкьюди от оригинальной

(MashaSiG, 29. 10. 2021 0:28)

электронная сигарета в киселевске - https://hqd.wiki

эйкьюди как отличить паль от оригинала, объясняю

(MashaSiG, 28. 10. 2021 21:37)

купить электронную сигарету в плессе - https://hqd.wiki

latest nigerianews

(AngelShoca, 28. 3. 2021 18:28)

abuja municipal area council https://www.fmohconnect.gov.ng/health_system.html

nigerian minister of education

(AngelShoca, 24. 3. 2021 13:37)

nutrition and health https://www.fmohconnect.gov.ng/

Learn forex trading online

(Forexpundat, 14. 3. 2021 7:15)

विदेशी मुद्रा रोबोट. https://in.forex-trading-is.com